Rhebokskloof Chardonnay NV (1 x 750ml) – Solly Kramers Parkhurst