LA BRI Chardonnay (1 x 750ml) – Solly Kramers Parkhurst